अनधिकृत लेनदेन तथा ठगीबाट बच्न दूतावासको जरूरी सूचना