क्यामरुन हाइल्याणमा हुने श्रमीक चेतना तथा अन्तर्कृया कार्यक्रम स्थगित गरिएको बारे सूचना