पेकेनेनास घरफिर्ति केन्द्रमा अलपत्र परेका ३० जना नेपालीहरूको उद्दार