प्रेस विज्ञप्तीः शोक सभा तथा सचेतनात्मक अन्तरकृया आयोजना गरिएको