मलेशियाको इपोमा श्रमिक सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न।