मलेशियाको तेरेङगानु राज्यमा कन्सुलर सेवा तथा अन्तरक्रिया हुने बारेको सूचना