मलेसियाको तेरेङ्गानु राज्यमा कनसुलर सेवा शिविर, श्रमिक सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न