महामहिम राजदूत श्री उदयराज पाण्डेले मलेशियाका राजा समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभयो। His Excellency Udaya Raj Pandey presents Letters of Credence to His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong