राजदूतावासको नियमित कन्सुलर सेवा बारे जरूरी सूचना।