राजदूतावासबाट ५९ जना नेपालीहरूको उद्दार गरिएको सम्बन्धी सूचना