मलेसियामा रहनु भएका नेपालीहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु हुन

मलेसियामा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले अनिवार्य रूपमा आफ्ना विवरण प्रदान गर्न तल दिईएको फारमको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

https://forms.gle/9w6qaoFNcbxp8do79