मलेसियामा रहनु भएका नेपालीहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु हुन

मलेसियामा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले अनिवार्य रूपमा आफ्ना विवरण प्रदान गर्न तल दिईएको फारमको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

https://bit.ly/2A7AYuO