विषाक्त मदिरा सेवनपछि विरामी तथा मृत्यु भएका नेपालीहरुको पछिल्लो अवस्था