मलेशियाको जोहोरबारुमा राजदूतावासको एकिकृत कन्सुलर सेवा शिवीर सञ्चालन गरिएको