क्वालालम्पूरबाट काठमाण्डौको लागि नियमित उडानहरु पुनः सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना [Information on the Resumption of Regular/Commercial Flights from Kuala Lumpur to Kathmandu]