Travel Documents


एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (Travel Document) सम्बन्धी जानकारी

१. तत्काल राहदानी नभएको (हराएको लगायत) अवस्थामा नेपाल फर्कने प्रयोजनका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिने छ ।
२. यसको शुल्क मलेसियन रिगिंट २४० रहेको छ ।
३. यसको वैधता अवधि (Validity Period) सामान्यतया २ महिना रहनेछ ।
४. यात्रा अनुमतिपत्रको लागि सक्कल नागरिकता वा राहदानी र नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नुपर्नेछ ।  साथै दूतावासमा प्राप्त निवेदन रितपूर्वक भर्नुपर्नेछ ।
५. यसका साथै दुई प्रति पासपोर्ट साइज फोटो समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
६. यात्रा अनुमतिपत्रको फाराम बुझाउन र यात्रा अनुमतिपत्र बुझ्न निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
७. यात्रा अनुमतिपत्र आवेदन गरेको तेस्रो कार्य दिनमा वितरण गरिने छ ।