बोरोबुदरमा बुद्धभूमी लुम्बिनी सम्बन्धी भएको कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य