सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा (Public Holiday on 14 September 2023)

संविधान सभाका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री शुवासचन्द्र नेम्वाङको असामयि‍क निधनप्रति शोक प्रकट गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८०/०५/२६ को निर्णयाबाट मिति २०८०/०५/२८ गते शार्वजनिक विदा दिएकोले उक्त दिनमा नेपाली राजदूतावास वन्द रहने व्यहोरा सवैमा जानकारी गराइन्छ। राहदानी नवीकरणको लागि उक्त दिनमा Appointment भएका सेवाग्राहीहरु पछिल्लो दिनमा आउनुहुन समेत अनुरोध छ। साथैयस अवधिमा आकस्मिक सेवाको लागि नेपाली राजदूतावासको

Press Release on the Presentation of ‘Letters of Credence’

His Excellency Mr. Dilli Raj Poudel, Ambassador of Nepal to the Brunei Darussalam presented his ‘Letters of Credence’ to His Majesty Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam amidst a special ceremony held in the Royal Palace in Brunei Darussalam this afternoon. During the